Brandskyddsföreningen logotype

John Aunapuu

Key account manager och affärsutvecklare
Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag får arbeta med något som
i slutändan leder till en god sak. I min roll handlar det, som i många andra affärsroller, att öka vår försäljning. Skillnaden här är att det i sin tur ska skapa förutsättningar att minska samhällets kostnader men även förhoppningsvis rädda liv genom öka brandsäkerhet.

Vad gör Brandskyddsföreningen till en bra arbetsplats?

Varje dag är stimulerande på alla möjliga sätt, man får
vara med att skapa förutsättningar hur Brandskyddsföreningen ska se ut i framtiden. För mig, som tidigare kom från ett mycket mindre bolag, är kollegorna väldigt viktiga. Här blev jag väldigt bra mottagen och tillsammans tycker jag att vi skapar en väldigt bra stämning. Det finns mycket att göra, vilket gör att man sällan står utan något att ta tag i och det är väldigt stimulerande för mig.

Vad överraskade dig mest när du började arbeta på
Brandskyddsföreningen?

Det är hur mycket vi gör för att skapa ett brandsäkrare Sverige. Ju längre jag har jobbat desto mer förstår jag vår betydelse för samhället. Oavsett var man som människa befinner sig eller jobbar med så har vi någon form av inblandning kring brandsäkerheten. Utöver det blev jag väldigt glad över vilket driv det finns hos alla anställda, både kring det affärsmässiga men framförallt i vårt ideella syfte!

 

Jobbar du redan på Brandskyddsföreningen?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@brandskyddsforeningen.se