Operativ verksamhetsutvecklare till Brandskyddsföreningen Restvärderäddning

Scroll to content

Vill du vara med och påverka den snabba utvecklingen av Brandskyddsföreningen Restvärderäddning och förstärka relationerna med våra operativa samarbetsparter både strategiskt och på skadeplats? Då kan denna roll vara något för dig.

Om Brandskyddsföreningen Restvärderäddning:

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar och driver opinion för ett brandsäkrare Sverige. Vi är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader, bland annat genom besiktning, utbildningar, restvärderäddning och konceptet Heta Arbeten®. Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher och genom Insamlingsstiftelsen Brandforsk finansierar vi forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet.

RVR AB är ett helägt dotterbolag till Brandskyddsföreningen Sverige och arbetar med att begränsa sekundärskador vid brand-, vatten-, trafik-, gods-, miljöolyckor samt vid naturskadehändelser på uppdrag av bl.a. företag, myndigheter och försäkringsbolag. Sedan 2014 har RVR AB även utfört sanering, evakuering av tåg samt utbildning för arbetsjordning och arbete på väg- och spårområde till Trafikverket för att minska både direkta och sekundära konsekvenser av olyckor.

Våra värdeord är Trovärdiga, Engagerade och Nyfikna.
Brandskyddsföreningen Restvärderäddnings hemsida: www.brandskyddsforeningen.se/r...

Om uppdraget:

Du ingår i den operativa enheten tillsammans med operativ chef och två ytterligare medarbetare på kontoret i Liljeholmen. I enheten ingår också ca 85 restvärdeledare fördelade på nio regioner i landet. Restvärdeverksamheten har växt och utvecklats mycket de senaste åren och det pågår ett intensivt utvecklingsarbete inom många områden där din roll kommer att bli central.

Ditt uppdrag är att i nära samverkan med kollegor och samarbetsparter bidra till verksamhetens utveckling. Relationerna till samarbetsparterna, t.ex. räddningstjänsterna och SOS Alarm är av oerhört stor vikt och ditt uppdrag är att säkerställa en fortsatt stark och nära relation till dessa. Vidare finns många bra idéer och tankar, du har säkert också många, hur restvärdeledaruppdraget kan utvecklas. Ditt jobb blir att göra det till verklighet.

Tillsammans med kollegorna på enheten arbetar du också för att säkerställa en hög och jämn kompetens och kvalitet bland restvärdeledarna och du ingår också i förvaltningsgruppen för det IT-stöd som våra utförare och kunder använder. För att ha god insyn i det operativa arbetet kommer du också att larmas på restvärdeledaruppdrag.

Du rapporterar till operativ chef RVR.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • genom dialog och utbildning säkerställa god relation med våra operativa samarbetsparter, särskilt räddningstjänster och SOS Alarm.
 • utveckla innehållet och ramverket för restvärdeledaruppdraget
 • bidra till utvecklingen av IT-stöd för de operativa processerna
 • stötta upp region Stockholm i restvärdeledarrollen

Vi söker dig:

 • med brandingenjörsutbildning med RUB alternativt annan utbildning som bedöms likvärdig
 • med erfarenhet från skadeplatsarbete och ledning av insats
 • med erfarenhet av att utveckla arbetssätt och dokumentation
 • som får energi av möten med människor och gillar att hålla föreläsningar och utbildningar
 • som innehar B-körkort

Efterfrågade egenskaper:

 • inlyssnande såväl som affärsmässig och resultatorienterad
 • uppskattad och intresseskapande föreläsare
 • stort intresse för att utveckla verksamhet
 • förmåga att skapa struktur och systematik
 • trygg och stabil, tålmodig med hög integritet
 • tydlig och kommunikativ med genomslagskraft
 • samarbetsorienterad och relationsskapande
 •  hög genomförandekraft

Välkommen med din ansökan senast 17 april. Urval sker löpande. Vid eventuella frågor kontakta Operativ chef RVR, Jesper Boqvist: jesper.boqvist@brandskyddsforeningen.se eller HR chef Johanna Eriksson: johanna.eriksson@brandskyddsforeningen.se

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm, Liljeholmen

Årstaängsvägen 21C
117 43 Stockholm Vägbeskrivning 08-588 474 00

Jobbar du redan på Brandskyddsföreningen?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@brandskyddsforeningen.se
 • Björn Almberger
 • John Aunapuu
 • Lisa Björk
 • Tara Motevalli
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor